Przekaż lub darowiznę na szlachetny cel!

Alan Aleksium

Przekaż Alanowi swój 1.5% podatku!
KRS 0000318521
Cel szczegółowy: Alan Aleksium

Lub wpłać darowiznę na subkonto Alana:
33 1140 1850 0000 2096 6400 1273

Alan jest dzieckiem, które w okresie przedszkolnym wykazywało trudności z przyswajaniem informacji o otaczającym go świecie. Również w tym okresie my rodzice zauważyliśmy, że Alan jakby nie słucha tego, czego od niego wymagamy.

Myśleliśmy, że to jest kwestia nieposłuszeństwa. Uświadomiła nas dopiero pani rehabilitantka, która w tym czasie miała w terapii starszą córkę, że Alan nie przetwarza informacji. Kiedy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 2021 roku padła diagnoza, że Alan najprawdopodobniej jest dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, pani rehabilitantka skierowała nas do dietetyka klinicznego, aby oczyścić i suplementować układ nerwowy. Pani dietetyk po szerokiej diagnostyce (wykonaniu badań krwi oraz badaniu analizy pierwiastkowej włosa w kierunku obciążeń metali ciężkich i zaburzeń gospodarki mineralnej) stwierdziła, że w układzie nerwowym Alana znajduje się rtęć i stąd te dysfunkcje u dziecka.

U Alana występuje nieharmonijny rozwój funkcji poznawczych, problemy z koncentracją mające wpływ na spadek koncentracji uwagi, męczliwość psychofizyczną, wolne tempo pracy, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia pamięci, obniżone tempo przyswajania materiału szkolnego, obniżoną motywację do wysiłku umysłowego.

Pani dietetyk rozpoczęła u Alana suplementację w marcu 2022 roku, oprócz tego od 2022 roku Alan jest w terapii zabiegowej neurosensomotorycznej integracji odruchów metodą dr S. Masgutovej – MNRI. Codzienna rehabilitacja, terapie wspomagające rozwój oraz suplementacja są bardzo kosztowne i wybiegają poza nasze możliwości finansowe. .
     Więcej na: https://www.wartojestpomagac.pl/podopieczny/alan-aleksium


KRS: 0000318521 / cel szczegółowy: Alan Aleksium

nr konta: 33 1140 1850 0000 2096 6400 1273 / tytułem: Alan Aleksium

Stowarzyszenie "Warto jest pomagać",
ul. Bema 7/6, 65-035 Zielona Góra