Przekaż lub darowiznę na szlachetny cel!

Jędrzej Marcinkiewicz

Przekaż Jędrzejowi swój 1.5% podatku!
KRS 0000318521
Cel szczegółowy: Jędrzej Marcinkiewicz

Lub wpłać darowiznę na subkonto Jędrzeja:
36 1140 1850 0000 2096 6400 1025

Jędrzej Marcinkiewicz urodził się 11 września 2001 roku w Zielonej Górze. W pierwszych minutach otrzymał 10 punktów w skali Apgar, chwilę później stan jego zaczął się drastycznie zmieniać. Zagrożone było jego życie. Trafił na trzy doby do inkubatora. Stwierdzono wstrząs septyczny.

W roku 2005, przy rutynowym badaniu zdiagnozowano koarktację aorty.Wada układu krwionośnego w postaci koarktacji nie wpływała  na funkcjonowanie chłopca, aż do dnia 24 czerwca 2011 roku. Jędruś doznał udaru niedokrwiennego mózgu z zakresu unaczynienia prawej tętnicy środkowej, w następstwie udaru nastąpił niedowład połowiczy lewostronny.

W 2012 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, na oddziale kardiologii dziecięcej Jędrzej przeszedł zabieg wstawienia stentu. Przez lata od udaru Jędrzej pozostawał pod stałą opieką neurologa, psychologa, logopedy, kardiologa oraz fizjoterapeuty. Rehabilitowany był wieloma znanymi metodami.    Więcej na: https://www.wartojestpomagac.pl/podopieczny/jedrzej-marcinkiewicz


KRS: 0000318521 / cel szczegółowy: Jędrzej Marcinkiewicz

nr konta: 36 1140 1850 0000 2096 6400 1025 / tytułem: Jędrzej Marcinkiewicz

Stowarzyszenie "Warto jest pomagać",
ul. Bema 7/6, 65-035 Zielona Góra