Przekaż lub darowiznę na szlachetny cel!

Krystian Lewandowski

Przekaż Krystianowi swój 1.5% podatku!
KRS 0000318521
Cel szczegółowy: Krystian Lewandowski

Lub wpłać darowiznę na subkonto Krystiana:
80114018500000209664001009

Szanowni Państwo,

Piszemy do Państwa z ogromna prośbą w imieniu naszego synka Krystianka.

Ku naszej rozpaczy urodził się z niedorozwojem lewej komory i lewego przedsionka serca (HLHS). Zaraz po urodzeniu przetransportowano go do kliniki i wykonano pierwszą operację ratującą jego życie. Następnie w 11 miesiącu oraz 4-tym roku życia przeszedł kolejne dwie operacje.

Niestety 23 lutego 2012 roku podczas pobytu w szpitalu nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia i trwające około 15 minut niedotlenienie mózgu. Skutki dla Krystianka okazały się straszne, gdyż doprowadziło to do rozległego uszkodzenie mózgu i centralnego układu nerwowego. W jednej chwili z dziecka pełnosprawnego, które chodziło do pierwszej klasy stał się kaleką. Został uzależniony od opieki i pomocy innych osób.

Krystianek cierpiał na całkowitą ślepotę, nie był w stanie siedzieć ani chodzić, nie miał nawet sprawnych rąk. Miał także duże trudności z oddychaniem i mówieniem. Był to dla niego jak i całej rodziny ogromny szok, a na domiar złego mieliśmy straszne trudności ze znalezieniem odpowiednich specjalistów dla Krystianka.

Dzisiaj dzięki ciągłej rehabilitacji narządu ruchu i wzroku Krystian samodzielnie porusza się po znanym jemu otoczeniu , jego motoryka uległa polepszeniu. A co najważniejsze dużo widzi (z racji na jego ślepotę korową nie łatwy jest proces poprawy jednak dzięki intensywnej rehabilitacji wzroku, ogromu pracy rodziny i specjalistów nasz syn jest w stanie zobaczyć coraz to mniejsze obiekty). Bardzo się stara, choć wciąż ma przed sobą ogromne trudności ,nie poddaje się.

Aktualnie Krystian powinien przejść operację przeszczepu serca. Niestety z racji tak ogromnych zmian neurologicznych został usunięty z listy oczekujących na nowe serce. Konsultujemy postępy ze specjalistami. Szukamy innego rozwiązania. Nie poddamy się.

Mimo poprawy kondycji fizycznej naszego syna, Krystianek wciąż wymaga ciągłej opieki i pomocy innych osób w podstawowych czynnościach życia codziennego. Potrzebuje dużej stymulacji i opieki specjalistów. Krystian obecnie uczestniczy w terapii biofeedback.  Musimy się liczyć z kosztami  w dojazdach i pobytach w czasie leczenia i konsultacji lekarskich w innych miastach. Te koszty niestety przekraczają nasze możliwości finansowe.

Choć mamy wielką wiarę i nadzieję na jak najszybszy powrót naszego synka do zdrowia, to w chwili obecnej następstwa związane bezpośrednio z tym zdarzeniem nas przerastają. Wierzymy, że jego stan zdrowia wciąż będzie się poprawiał. Każda jego najmniejsza poprawa sprawia i jemu i nam ogromną radość. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tak trudną sytuacją. Licząc na powrót naszego synka do zdrowia apelujemy gorąco do Państwa o pomoc płynącą prosto z serca. Ofiarowując nam wsparcie finansowe dla Krystianka dajecie także nadzieję na szybszy powrót do zdrowia, do choć w miarę normalnego życia, które znał dotychczas.

Barbara i Tomasz Lewandowscy

PODZIĘKOWANIE

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazane nam serce, pomoc i pamięć o naszym synku. Ogromnie dziękujemy ekipie Stowarzyszenia” Warto jest pomagać” oraz wszystkim ludziom dobrej woli. Serdeczność i zainteresowanie były ogromne.

Wiele osób, które okazały nam wsparcie pozostaje anonimowych. A to właśnie dzięki Wam wszystkim Krystian mógł poczynić postępy w rozwoju.    Więcej na: https://www.wartojestpomagac.pl/podopieczny/krystian-lewandowski


KRS: 0000318521 / cel szczegółowy: Krystian Lewandowski

nr konta: 80114018500000209664001009 / tytułem: Krystian Lewandowski

Stowarzyszenie "Warto jest pomagać",
ul. Bema 7/6, 65-035 Zielona Góra