Przekaż lub darowiznę na szlachetny cel!

Nicola Wolniak

Przekaż Nicoli swój 1.5% podatku!
KRS 0000318521
Cel szczegółowy: Nicola Wolniak

Lub wpłać darowiznę na subkonto Nicoli:
96114018500000209664001012

Szanowni Państwo.
Moja córka Nicola Wolniak urodziła się zdrowa w roku 01.10.2004. W roku 2007 Nicola poważnie zachorowała, lekarze zdiagnozowali u niej:
kardiomiopatię rozstrzeniową, niewydolność serca (NYHA II/III), niedomykalność zastawki mitralnej II stopnia, stan po udarze niedokrwiennym, niedowład połowiczy lewostronny, niedokrwistość mikrocytarna
Gdy tylko przyjęto moją córkę do zielonogórskiego szpitala lekarze natychmiast skierowali ją do szpitala klinicznego w Poznaniu, którego lekarze zdiagnozowali wyżej wymienione choroby. Podczas pobytu na oddziale poznańskiego szpitala Nicola przeżyła udar niedokrwienny, który spowodował niedowład lewostronny mojego dziecka. Od wyjścia ze szpitala w Poznaniu córka jest pod stałą opieką kliniki kardiologicznej w Zabrzu jak i innych lekarzy specjalistów oraz jest wciąż rehabilitowana w specjalistycznych ośrodkach w Zielonej Górze. Proszę o pomoc !    Więcej na: https://www.wartojestpomagac.pl/podopieczny/nicola-wolniak


KRS: 0000318521 / cel szczegółowy: Nicola Wolniak

nr konta: 96114018500000209664001012 / tytułem: Nicola Wolniak

Stowarzyszenie "Warto jest pomagać",
ul. Bema 7/6, 65-035 Zielona Góra