Przekaż swój 1.5% podatku
lub darowiznę na szlachetny cel !
KRS 0000318521

Olek Lewandowski

Olek urodził się jako zdrowe dziecko, jednak jego opóźniony rozwój, znacznie odbiegający od rozwoju zdrowego dziecka, nie dawał nam rodzicom spokoju. Olek jest obciążony zespołem genetycznym Smith-Magenis Syndrom.. Zebrane środki zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne.
Więcej na https://www.wartojestpomagac.pl/podopieczny/olek-lewandowski

Olek Lewandowski numer subkonta
47 1140 1850 0000 2096 6400 1215
Tytuł wpłaty - cel szczegółowy: Olek Lewandowski
Przekaż swój 1.5% podatku
lub darowiznę na szlachetny cel !
KRS 0000318521

Olek Lewandowski

Olek urodził się jako zdrowe dziecko, jednak jego opóźniony rozwój, znacznie odbiegający od rozwoju zdrowego dziecka, nie dawał nam rodzicom spokoju. Olek jest obciążony zespołem genetycznym Smith-Magenis Syndrom.. Zebrane środki zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne.
Więcej na https://www.wartojestpomagac.pl/podopieczny/olek-lewandowski

Olek Lewandowski numer subkonta
47 1140 1850 0000 2096 6400 1215
Tytuł wpłaty - cel szczegółowy: Olek Lewandowski
Przekaż swój 1.5% podatku
lub darowiznę na szlachetny cel !
KRS 0000318521

Olek Lewandowski

Olek urodził się jako zdrowe dziecko, jednak jego opóźniony rozwój, znacznie odbiegający od rozwoju zdrowego dziecka, nie dawał nam rodzicom spokoju. Olek jest obciążony zespołem genetycznym Smith-Magenis Syndrom.. Zebrane środki zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne.
Więcej na https://www.wartojestpomagac.pl/podopieczny/olek-lewandowski

Olek Lewandowski numer subkonta
47 1140 1850 0000 2096 6400 1215
Tytuł wpłaty - cel szczegółowy: Olek Lewandowski
Przekaż swój 1.5% podatku
lub darowiznę na szlachetny cel !
KRS 0000318521

Olek Lewandowski

Olek urodził się jako zdrowe dziecko, jednak jego opóźniony rozwój, znacznie odbiegający od rozwoju zdrowego dziecka, nie dawał nam rodzicom spokoju. Olek jest obciążony zespołem genetycznym Smith-Magenis Syndrom.. Zebrane środki zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne.
Więcej na https://www.wartojestpomagac.pl/podopieczny/olek-lewandowski

Olek Lewandowski numer subkonta
47 1140 1850 0000 2096 6400 1215
Tytuł wpłaty - cel szczegółowy: Olek Lewandowski
Przekaż swój 1.5% podatku
lub darowiznę na szlachetny cel !
KRS 0000318521

Olek Lewandowski

Olek urodził się jako zdrowe dziecko, jednak jego opóźniony rozwój, znacznie odbiegający od rozwoju zdrowego dziecka, nie dawał nam rodzicom spokoju. Olek jest obciążony zespołem genetycznym Smith-Magenis Syndrom.. Zebrane środki zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne.
Więcej na https://www.wartojestpomagac.pl/podopieczny/olek-lewandowski

Olek Lewandowski numer subkonta
47 1140 1850 0000 2096 6400 1215
Tytuł wpłaty - cel szczegółowy: Olek Lewandowski
Przekaż swój 1.5% podatku
lub darowiznę na szlachetny cel !
KRS 0000318521

Olek Lewandowski

Olek urodził się jako zdrowe dziecko, jednak jego opóźniony rozwój, znacznie odbiegający od rozwoju zdrowego dziecka, nie dawał nam rodzicom spokoju. Olek jest obciążony zespołem genetycznym Smith-Magenis Syndrom.. Zebrane środki zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne.
Więcej na https://www.wartojestpomagac.pl/podopieczny/olek-lewandowski

Olek Lewandowski numer subkonta
47 1140 1850 0000 2096 6400 1215
Tytuł wpłaty - cel szczegółowy: Olek Lewandowski
Przekaż swój 1.5% podatku
lub darowiznę na szlachetny cel !
KRS 0000318521

Olek Lewandowski

Olek urodził się jako zdrowe dziecko, jednak jego opóźniony rozwój, znacznie odbiegający od rozwoju zdrowego dziecka, nie dawał nam rodzicom spokoju. Olek jest obciążony zespołem genetycznym Smith-Magenis Syndrom.. Zebrane środki zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne.
Więcej na https://www.wartojestpomagac.pl/podopieczny/olek-lewandowski

Olek Lewandowski numer subkonta
47 1140 1850 0000 2096 6400 1215
Tytuł wpłaty - cel szczegółowy: Olek Lewandowski
Przekaż swój 1.5% podatku
lub darowiznę na szlachetny cel !
KRS 0000318521

Olek Lewandowski

Olek urodził się jako zdrowe dziecko, jednak jego opóźniony rozwój, znacznie odbiegający od rozwoju zdrowego dziecka, nie dawał nam rodzicom spokoju. Olek jest obciążony zespołem genetycznym Smith-Magenis Syndrom.. Zebrane środki zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne.
Więcej na https://www.wartojestpomagac.pl/podopieczny/olek-lewandowski

Olek Lewandowski numer subkonta
47 1140 1850 0000 2096 6400 1215
Tytuł wpłaty - cel szczegółowy: Olek Lewandowski