Nie pobieramy prowizji od darowizn! Strona stowarzyszenia Warto Jest Pomagać nie pobiera opłat / prowizji na swoją rzecz od wpłat wykonywanych za pośrednictwem strony www.wartojestpomagac.pl. Operatorem płatności elektronicznych jest system PayU. Regulamin Systemu PayU pobierz.

Jak zostać podopiecznym?


Każdy podopieczny otrzymuje indywidualny numer subkonta, na którym gromadzone są darowizny. Umożliwiamy zbiórkę 1% podatku oraz gromadzenie środków w ramach zbiórki publicznej. 

Aby zostać podopiecznym Stowarzyszenia Warto jest pomagać należy wypełnić i przesłać na nasz adres następujące dokumenty:

Podanie, porozumienie, deklarację, oświadczenie, regulamin.

Pobierz dokumenty do wypełenienia .pdf dokument .pdf


Dodatkowo wymagane jest potwierdzenie schorzenia (kserokopia zaświadczenia lekarskiego, wypisu ze szpitala, orzeczenia o niepełnosprawności itp.)

Powyższe dokumenty proszę przesłać na adres:

Stowarzyszenie Warto jest pomagać
ul. Bema 7/6
65-035 Zielona Góra


Zapoznaj się z Regulaminem Przyznawania Pomocy .pdf dokument .pdf

Posiadając status Podopiecznego, w celu ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów prosimy o dostarczenie do Stowarzyszenia oryginałów faktur/rachunków, opisanych pod kątem celowości wydatku oraz ujętych na:
"Formularzu zwrotu kosztów dokument .pdf" lub
"Formularzu zwrotu kosztów podróży dokument .pdf" - *UWAGA! Ważny tylko i wyłącznie z potwierdzeniem wizyt (pieczęć z placówek zdrowia, zaświadczenie o wizycie).

Formularz zgłaszania podopiecznego

Masz pytania

Napisz do nas ! Skorzystaj z formularza kontaktowego.

Adres do korespondencji

ul. Bema 7/6
65-035 Zielona Góra

Zapraszamy do kontaktu

email      wartojestpomagac@gmail.com
telefon +48 603 55 17 57   +48 536 055 056

Konto Stowarzyszenia

nr konta mBANK SA:
75 1140 1850 0000 2096 6400 1002

Warto Jest Pomagać